- فروشگاه جامع محصولات آموزشی

جلد دوم کتاب آموزش ویولن سوزوکی + فایل صوتی نت ها

جلد دوم کتاب آموزش ویولن سوزوکی + فایل صوتی نت ها کتاب مشهور نت آموزش ویولن سوزوکی - جلد دوم 20 صفحه به همراه فایل های صوتی چگونه نواختن نت ها     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

کتاب آموزش ویولن سوزوکی + فایل صوتی نت ها - جلد اول

کتاب آموزش ویولن سوزوکی + فایل صوتی نت ها - جلد اول کتاب مشهور نت آموزش ویولن سوزوکی - جلد اول 25 صفحه به همراه فایل های صوتی چگونه نواختن نت ها       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

کتاب نت پیانو برای همراهی با آموزش سوزوکی جلد اول

کتاب نت پیانو برای همراهی با آموزش سوزوکی جلد اول کتاب مهم نت پیانو برای همراهی با آموزش سوزوکی جلد اول 28 صفحه     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب نت های پیانو جلد ششم تا دهم آموزش سوزوکی

کتاب نت های پیانو جلد ششم تا دهم آموزش سوزوکی کتاب نت های پیانو جلد ششم تا دهم آموزش سوزوکی 189 صفحه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب سوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی

کتاب سوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی کتاب مرجع سوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی 122 صفحه زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب دوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی

کتاب دوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی کتاب مرجع دوم آموزش گیتار با متد مدرن برکلی 122 صفحه زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش متد مدرن گیتار برکلی - جلد اول

کتاب آموزش متد مدرن گیتار برکلی - جلد اول کتاب مرجع آموزش متد مدرن گیتار برکلی - جلد اول 128 صفحه زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش 365 امپ (آمپلی فایر) و افکت گیتار و گیتار الکتریک

کتاب آموزش 365 امپ (آمپلی فایر) و افکت گیتار و گیتار الکتریک کتاب ارزشمند آموزش 365 امپ (آمپلی فایر) و افکت گیتار و گیتار الکتریک 945 صفحه زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب آموزش کلارینت هنر نوازندگی کلارینت

کتاب آموزش کلارینت هنر نوازندگی کلارینت کتاب ارزشمند آموزش کلارینت هنر نوازندگی کلارینت 84 صفحه زبان انگلیسی       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

کتاب رابطه مغز و موسیقی

کتاب رابطه مغز و موسیقی کتاب رابطه بین مغز و موسیقی 314 صفحه زبان انگلیسی   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(8):